معنی و ترجمه کلمه مبحث سنگ هاى سماوى به انگلیسی مبحث سنگ هاى سماوى یعنی چه

مبحث سنگ هاى سماوى

meteoritics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها