معنی و ترجمه کلمه مبحث شیمى فضایى به انگلیسی مبحث شیمى فضایى یعنی چه

مبحث شیمى فضایى

stereo chemistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها