معنی و ترجمه کلمه مبحث مطالعه فساد نسل و تباهى نژادى به انگلیسی مبحث مطالعه فساد نسل و تباهى نژادى یعنی چه

مبحث مطالعه فساد نسل و تباهى نژادى

dysgenics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها