معنی و ترجمه کلمه مبرا کردن به انگلیسی مبرا کردن یعنی چه

مبرا کردن

absolve
exculpate
exonerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها