معنی و ترجمه کلمه مبل داراى پشتى و دسته هاى چوبى و سفت به انگلیسی مبل داراى پشتى و دسته هاى چوبى و سفت یعنی چه

مبل داراى پشتى و دسته هاى چوبى و سفت

wing chair


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها