معنی و ترجمه کلمه مبنى بردسته بندى یا توطئه به انگلیسی مبنى بردسته بندى یا توطئه یعنی چه

مبنى بردسته بندى یا توطئه

factional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها