معنی و ترجمه کلمه مبنى به انگلیسی مبنى یعنی چه

مبنى

based

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها