معنی و ترجمه کلمه مبهم و تاریک کردن به انگلیسی مبهم و تاریک کردن یعنی چه

مبهم و تاریک کردن

obfuscate
obfuscation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها