معنی و ترجمه کلمه متباین به انگلیسی متباین یعنی چه

متباین

contradictory
heterogeneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها