معنی و ترجمه کلمه متجاوز از به انگلیسی متجاوز از یعنی چه

متجاوز از

o'er
over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها