معنی و ترجمه کلمه متحدالقول به انگلیسی متحدالقول یعنی چه

متحدالقول

unisonal
unisonant
unisonous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها