معنی و ترجمه کلمه متحدالمرکز به انگلیسی متحدالمرکز یعنی چه

متحدالمرکز

concentricity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها