معنی و ترجمه کلمه متحد به انگلیسی متحد یعنی چه

متحد

allied
confederate
conjunct
federate
married
one
united


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها