معنی و ترجمه کلمه متحد به انگلیسی متحد یعنی چه

متحد

allied
confederate
conjunct
federate
married
one
united

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها