معنی و ترجمه کلمه متحرک به طور خود کار به انگلیسی متحرک به طور خود کار یعنی چه

متحرک به طور خود کار

self mover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها