معنی و ترجمه کلمه متحرک به طور خود کار به انگلیسی متحرک به طور خود کار یعنی چه

متحرک به طور خود کار

self mover


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها