معنی و ترجمه کلمه متخصص شدن به انگلیسی متخصص شدن یعنی چه

متخصص شدن

major
specialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها