معنی و ترجمه کلمه متخصص مالى به انگلیسی متخصص مالى یعنی چه

متخصص مالى

financier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها