معنی و ترجمه کلمه متخصص گیاه شناسى به انگلیسی متخصص گیاه شناسى یعنی چه

متخصص گیاه شناسى

botanist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها