معنی و ترجمه کلمه مترجم به انگلیسی مترجم یعنی چه

مترجم

dragoman
interpreter
latimeria
translator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها