معنی و ترجمه کلمه متروکه دانستن به انگلیسی متروکه دانستن یعنی چه

متروکه دانستن

superannuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها