معنی و ترجمه کلمه مترکز کردن به انگلیسی مترکز کردن یعنی چه

مترکز کردن

focus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها