معنی و ترجمه کلمه متشخص به انگلیسی متشخص یعنی چه

متشخص

magnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها