معنی و ترجمه کلمه متصدى آسانسور به انگلیسی متصدى آسانسور یعنی چه

متصدى آسانسور

liftman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها