معنی و ترجمه کلمه متصدى بار به انگلیسی متصدى بار یعنی چه

متصدى بار

bartender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها