معنی و ترجمه کلمه متصدى بار به انگلیسی متصدى بار یعنی چه

متصدى بار

bartender


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها