معنی و ترجمه کلمه متصدى باغ میوه به انگلیسی متصدى باغ میوه یعنی چه

متصدى باغ میوه

orchardist
orchardman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها