معنی و ترجمه کلمه متصدى دریافت به انگلیسی متصدى دریافت یعنی چه

متصدى دریافت

receiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها