معنی و ترجمه کلمه متصدى محوطه به انگلیسی متصدى محوطه یعنی چه

متصدى محوطه

yard man

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها