معنی و ترجمه کلمه متصدى ورودى و خروجى به انگلیسی متصدى ورودى و خروجى یعنی چه

متصدى ورودى و خروجى

I/O clirk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها