معنی و ترجمه کلمه متصدى به انگلیسی متصدى یعنی چه

متصدى

acting
clerk
curator
incumbent
officer
operator
quartermaster
ruling
runner
titular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها