معنی و ترجمه کلمه متصرفات به انگلیسی متصرفات یعنی چه

متصرفات

realm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها