معنی و ترجمه کلمه متصرف به انگلیسی متصرف یعنی چه

متصرف

possessor
proprietor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها