معنی و ترجمه کلمه متصل به انگلیسی متصل یعنی چه

متصل

clung
conjunct
connected
contiguous
joint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها