معنی و ترجمه کلمه متعال ساختن به انگلیسی متعال ساختن یعنی چه

متعال ساختن

subtilize
uplift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها