معنی و ترجمه کلمه متعصب کردن به انگلیسی متعصب کردن یعنی چه

متعصب کردن

fanaticize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها