معنی و ترجمه کلمه متعصب به انگلیسی متعصب یعنی چه

متعصب

bigot
dogmatic
dogmatist
furious
hard shell
illiberal
intolerant
prejudiced
rabid
zeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها