معنی و ترجمه کلمه متعهد به انجام امرى نمودن به انگلیسی متعهد به انجام امرى نمودن یعنی چه

متعهد به انجام امرى نمودن

commit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها