معنی و ترجمه کلمه متعهد کردن به انگلیسی متعهد کردن یعنی چه

متعهد کردن

engage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها