معنی و ترجمه کلمه متفاوت به انگلیسی متفاوت یعنی چه

متفاوت

away
different
other

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها