معنی و ترجمه کلمه متقاطر به انگلیسی متقاطر یعنی چه

متقاطر

antipodal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها