معنی و ترجمه کلمه متقاطر به انگلیسی متقاطر یعنی چه

متقاطر

antipodal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها