معنی و ترجمه کلمه متقاعد به انگلیسی متقاعد یعنی چه

متقاعد

convinced
emeritus
persuaded
satisfied
superannuated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها