معنی و ترجمه کلمه متلاشى شدن یا کردن به انگلیسی متلاشى شدن یا کردن یعنی چه

متلاشى شدن یا کردن

disintegrate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها