معنی و ترجمه کلمه متمایل شدن به انگلیسی متمایل شدن یعنی چه

متمایل شدن

incline
lie over
trepan

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها