معنی و ترجمه کلمه متمرکز و نزدیک به ناف و مرکز به انگلیسی متمرکز و نزدیک به ناف و مرکز یعنی چه

متمرکز و نزدیک به ناف و مرکز

hilar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها