معنی و ترجمه کلمه متمسک شدن به انگلیسی متمسک شدن یعنی چه

متمسک شدن

truss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها