معنی و ترجمه کلمه متناسب نبودن به انگلیسی متناسب نبودن یعنی چه

متناسب نبودن

mismatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها