معنی و ترجمه کلمه متناسب کردن به انگلیسی متناسب کردن یعنی چه

متناسب کردن

coordinate
fit
proportion
proportionate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها