معنی و ترجمه کلمه متناوب ساز به انگلیسی متناوب ساز یعنی چه

متناوب ساز

alternator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها