معنی و ترجمه کلمه متنعم کردن به انگلیسی متنعم کردن یعنی چه

متنعم کردن

pamper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها