معنی و ترجمه کلمه متنفر به انگلیسی متنفر یعنی چه

متنفر

abhorrent
averse
disgusted
irksome
loath

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها