معنی و ترجمه کلمه متنوع و مختلط به انگلیسی متنوع و مختلط یعنی چه

متنوع و مختلط

versatile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها