معنی و ترجمه کلمه متهم شدنى به انگلیسی متهم شدنى یعنی چه

متهم شدنى

inculpable

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها